Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW I DIAGNOSTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

REGON:366918510

NIP:1132936437

KRS:0000671063

STOWARZYSZENIE
TERAPEUTÓW I DIAGNOSTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
(STiDIS)

Członek Stowarzyszenia :

-          studenci i absolwenci studiów podyplomowych SI (Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie)
-          absolwenci Klinik SI i szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Centrum SI i WSEWS
-          wykładowcy SI (zatrudniani w WSEWS lub Centrum SI)
-          pracownicy Poradni SI – Centrum Integracji Sensorycznej przy Stowarzyszeniu STiDIS
-          gabinety i firmy współpracujące w ramach praktyk studentów SI
-          gabinety i sale terapeutyczne certyfikowane przez Centrum Integracji Sensorycznej i STiDIS
-          eksperci zapraszani przez Władze Stowarzyszenia
-          Stowarzyszenie nie ma charakteru otwartego (dostęp wyłączny dla osób i instytucji wyżej zdefiniowanych)

Członkowi Stowarzyszenia STiDIS przysługuje :

-     karta członka i indywidualna skrzynka mailowa Stowarzyszenia 
-          bezpłatny dostęp do wydawnictw w wersji elektronicznej z zakresu Integracji Sensorycznej i około tematycznych – na podstawie imiennego loginu i hasła Ibuk Państwowego Wydawnictwa Naukowego PWN
-          bezpłatna wersja elektroniczna pisma ”Diagnosta i terapeuta SI”( w dystrybucji na skrzynki mailowe członków Stowarzyszenia)
-          możliwość zakupu wersji drukowanej pisma „Diagnosta i terapeuta SI” w specjalnej ofercie cenowej
-          preferencyjne warunki uczestnictwa w konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie STiDIS i Centrum Integracji Sensorycznej (w terminach promocyjnych zapisów)
-          możliwość uzyskania certyfikatu jakości gabinetu lub sali terapeutycznej SI
-          bezpłatna wizytacja gabinetu lub sali SI w ramach procesu certyfikacji obiektu przez komisję ekspercką CIS
i STiDIS.
-          publikowanie własnych materiałów w piśmie „Diagnosta i terapeuta SI” na określonych warunkach (szczegółowe warunki są uzgadniane z zainteresowanymi osobami)
-          możliwość nawiązania stałej współpracy wydawniczej
-          pierwszeństwo w korzystaniu z ofert pracy w Poradni SI, Stowarzyszeniu STiDIS oraz Centrum SI
-          możliwość rekomendacji przez członka Stowarzyszenia jednej osoby na wybraną formę  szkoleniowo-dydaktyczną (w terminie promocyjnych zapisów)
-          możliwość konsultacji z ekspertami Centrum SI

Obowiązki członka Stowarzyszenia STiDIS :

- udział w Kongresie STiDIS (Kongres odbywa się raz na dwa lata)
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych (udział w co najmniej jednej wybranej formie szkoleniowej – takiej jak: warsztat, kurs, konferencja, studia podyplomowe, klinika, Kongres  i inne formy szkoleniowo-edukacyjne z zakresu Integracji Sensorycznej organizowanej przez Stowarzyszenie STiDIS lub Centrum Integracji Sensorycznej na przestrzeni 2 lat).
-     opłacanie  składek członkowskich

Opłaty członkowskie za okres od 1 X 2017 do 30 IX 2019 wynosi 150 zł

Po pobrania:

Deklaracja członkowska

Statut Stowarzyszenia

Partnerzy